• 14 SYYS 20
  Ametek testilaitteiden kalibroinnit ja verifioinnit

  Ametek testilaitteiden kalibroinnit ja verifioinnit

  Kalibroinnilla ja verifioinnilla voidaan varmistaa laitteen virheetön toiminta.

  Testilaitteet suositellaan kalibroimaan 1-2 vuoden välein, riippuen asiakkaan laatujärjestelmästä. Saatavana on sekä tehdaskalibroinnit että akkreditoidut kalibroinnit. Kalibroinnin yhteydessä voidaan tehdä myös mahdolliset hardware-päivitykset kustannustehokkaasti.

  Verifionti- ja kalibrointikitit on saatavilla yleisimpiin testeihin; mm. burst, surge, voltage dip, radiated emission ja automotive pulses. Kitin avulla voidaan varmistua laitteen virheettömästä toiminnasta ennen testausta.

  DATASHEET

  DATASHEET

  DATASHEET

  DATASHEET

  DATASHEET

  DATASHEET